• Affaldscontainere til alm husholdningsaffald tømmes hver onsdag. De øvrige containere tømmes efter behov.  

 • Haveaffald bliver hentet mandag i LIGE uger i perioden 1. april til 30. november. 

 • Udvendigt træværk
  Af hensyn til en ensartet behandling af træværket skal behandlingen ske ved brug af følgende produkt : Dyrups – Gori 2 in 1 – Pine 604 – Transparent eller et produkt af tilsvarende karakter.

 • Facademaling
  Ifølge vores vedtægter er det foreningen, som er ansvarlig for vedligehold af facader. Det betyder også, at vi er ansvarlig for, hvad der bliver gjort ved vores facader, herunder maling m.m. Facaden er blevet malet i sommeren 2018.

 • Indvendige reparationer
  Det hænder at bestyrelsen får henvendelser fra andelshavere, der har brug for at få lavet reparationer inde i huset. Dette pålægger den enkelte andelshaver at udbedre, men bestyrelsen anbefaler at man benytter nedenstående; 

 • Varmeunit: Øllegaard telefon 38 87 19 89 

 • Gulvvarme teknik: Mega Term, Bjarne telefon 22 35 59 55 

 • VVS vedr. gulvvarme og andet VVS: 
 • Frederiksberg VVS telefon 33 21 62 73