Velkommen til AB Carl Nielsens Plads - vi håber, I bliver glade for at bo her!

Der er et par praktiske ting, vi gerne vil informere jer om, før I flytter ind.

Ind/udflytning

Som I nok har bemærket, er det ikke muligt at køre i bil op til hverken familie- eller seniorboligerne.

Til familieboligerne har vi dog mulighed for at give dispensation til kørsel i bil op til 3500 ton. Dette giver vi ved ind- og udflytning.

Det sker på den måde, at I før indflytning (udflytning) kontakter formand Hanne Bjørn-Klausen på mail, for at aftale hvilken dag i ønsker at flytte ind/ud. Vi sørger efterfølgende for, at alle øvrige beboere er informeret om, at der sker en flytning og man derfor kan opleve biler op til 3500 t på vores fællesareal. Samtidig sørger vi naturligvis for, at bommen er fjernet den aftalte dag. Vi giver kun dispensation for én dag per flytning.

Vi værner om vores fællesarealer – og de er ikke beregnet for biltrafik, da vi selv bruger dem meget til at opholde os på og børnene bruger dem til leg.

Parkering

Alle boliger har en parkeringsplads tilknyttet deres hus. Når du flytter ind, får du oplyst, hvilken plads der er jeres. Det er muligt, at skifte plads, hvis man aftaler det med en anden andelshaver - eller ønske en anden plads, når der fraflytter andelshavere.

Kontaktinfo

Andelsboligforeningen vedtog på generalforsamlingen i 2016 at benytte elektronisk kommunikation. Dette indebærer at vi skal have mailadresser på de enkelte ejere/andelshavere – og såfremt der er to ejere/andelshavere skal begge oplyse deres mailadresse.

Ved at benytte digital kommunikation sparer foreningen udgifter til f.eks papir, kopiering m.m. - og så gavner det både dig og miljøet. Modtag f.eks. mail når dokumenter til generalforsamlingen er klar, når referatet kan læses, vigtige informationer om ejendommen m.m.

Velkommen til AB Carl Nielsens Plads!